Bibliotheek “Boek in beweging”

Bibliotheek “Boek in beweging”

Ook nu willen we u weer van harte uitnodigen
om een kijkje te nemen in onze bibliotheek
in het Buurthuis “Onder de Schie”.

Het lenen is gratis, er hoeft niets genoteerd
te worden en er zijn ook geen regels
wat betreft de duur van het lenen.
Ook mag u een boek ruilen in het geval u het houden wilt.
Ons doel is dat de boeken in beweging zijn,
zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten.
Regelmatig worden er boeken bij ons ingeleverd.
Hiervoor onze dank. Mocht u vragen of suggesties hebben betreffende onze buurtbibliotheek, dan kunt u mij mailen:
els.wallenburg@zonnet.nl
Veel leesplezier toegewenst.