Een paar veranderingen

Een paar veranderingen

Er is een tijd van komen en van gaan, zoals dat heet. De nieuwe eigenaar van het pand, De Lange Keizer, heeft inmiddels in twee ruimtes van het buurtgebouw haar kantoor gevestigd. Gedurende de maand januari worden de centrale (bar)ruimte en de keuken verbouwd. Het wordt niet alleen prachtig, maar daar komt ook het kinderkookcafé van De Lange Keizer. Er komt steeds meer leven in de brouwerij en dat is leuk. Het minder goede nieuws is dat sommige van onze oude activiteiten plaats moeten maken. Zo hebben we helaas afscheid moeten nemen van het biljart. En ook de cursus Bewegen Valt Goed gaat tot onze grote spijt vanaf 2016 naar een andere locatie om op hetzelfde dagdeel door te kunnen gaan (zie elders in deze wijkkrant). Maar, zoals u uit ons activiteitenoverzicht hieronder kunt lezen gaan alle andere activiteiten door, al zijn er hier en daar aanpassingen. Ons buurtrestaurant Schuif ’s Aan verhuist na de verbouwing van de keuken naar de woensdag. Houd het nieuws hierover in de gaten! De buurtbibliotheek staat nu in gloednieuwe kasten uitgestald in de cursusruimte (links van de ingang). En om met z’n allen de winter goed door te komen wordt ook ditmaal de gladheidsbestrijding weer vanuit het buurtgebouw georganiseerd. Al met al zijn we zeer tevreden met de nieuwe situatie. Het buurtgebouw blijft beschikbaar voor een reeks van activiteiten voor en door de buurt.

Geef een reactie